Ruhsal Tarot Eğitimi

Tarot kelimesinin Arapça turuq yani “yol” kelimesinden geldiği söylenir, bazıları Eski Mısır Dilindeki Tar “patika” veya “yol” kelimesinden, bazıları ise bilirciliğin ilahı Toth’dan türediğini iddia eder. Gerçekten de Tarot, kaderin koridorlarında yol alırken sorularınızı süslemeden yanıtlayan iyi bir dost gibidir. Tarot Eski Mısır’dan bu yana bilinen simgeler üzerinden kehanette bulunur, Avrupa’da 15nci yüzyıl ve Rönesans döneminde revaçta olmuş, Fransız İhtilalı sonrası ise tekrar moda haline gelmiştir.

Tarot Kursu’nda onun günlük hayatımıza söylediklerini anlamak, bir nevi onu okumak üstüne olacaktır. Tarot kartları ile meditatif çalışma nasıl yapılır, Tarot’un ruhsal boyutları nelerdir, Tarot okuması üzerine bir dizi çalışmadan oluşacaktır.

Eğitmen
Savaş Çağman Coşkun